Mitä ratkaisukeskeisyys on?

Lähde ja lisätietoja: Ratkes ry.

Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa innostaa kehittämään inhimillisen elämän haasteisiin
luovia ratkaisuja korostamalla toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. Tämä työtapa valtaa alaa etenkin ihmissuhdealoilla toimivien keskuudessa.

Työpaikoilla "ratkes-ajattelua" voi hyödyntää johtamisessa, kehitystyössä, työnohjauksessa ja erilaisessa asiakastyössä.

Ratkes-katse suuntaa tulevaan. Ollaan mahdollisuuksien äärellä: aina on mahdollisuus johonkin hyvällä tavalla uuteen. Lähestymistavassa on keskeisenä inhimillisyys, leikillisyys, lämpö, luovuus, huumori, tasa-arvoisuus, armollisuus ja joustavuus.

Työskentelytapaan kuuluu tietoisuus tavoitteista. Tyypillisesti asetetaan selkeät päämäärät, joita kohti hahmotellaan pieniä, helposti toteutettavia askeleita. Tavoitteita kohti ponnistelu voi olla välillä työlästä, ja saavutettua edistystä haluttuun suuntaan tehdään näkyväksi. Joihinkin prosesseihin tiukat tavoitteet eivät istu, ja silloin on tärkeää tarkistaa, että se mitä yhteisellä ajalla tehdään, on koko ajan asiakkaalle hyödyllistä.

Ratkaisukeskeisyyden perusfilosofiana on:
  • Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki.
  • Tee lisää sitä, mikä toimii.
  • Jos jokin ei toimi, tee jotain toisin.

Ratkes-otteen soveltaminen tuo kepeyttä työntekijän työskentelyyn ja vahvistaa työniloa.